[SIN] สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 
Back

Destination : สิงคโปร์ ,

Activity : Programs Tour

Duration : เริ่มเดินทาง 10 - 12 ธ.ค. 62/31 ธ.ค. 62- 2 ม.ค. 63 /18 - 20 ก.พ. 63/24 - 26 มี.ค. 63

ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน สิงโตพ่นน้ำ สนุกกับเครื่องเล่นหลากหลาย สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ชมสวนใจกลางเมือง GARDEN BY THE BAY ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บะกุ๊ดเต๋ ช้อปปิ้งสินค้า ROCHARD ROAD บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน SCOOT


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทาง 10 – 12 ธ.ค. 62 26,900 4,000 26,900 26,900
เดินทาง 31 ธ.ค. 62– 2 ม.ค. 63 (ปีใหม่) 27,900 4,000 27,900 27,900
เดินทาง 18 – 20 ก.พ. 63 21,500 4,000 21,500 21,500
เดินทาง 24 – 26 มี.ค. 63 21,500 4,000 21,500 21,500

 วันแรก                    เชียงใหม่ - สิงคโปร์ -MERLION PARK - ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

09.30 น.                 พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทรอต้อนรับท่าน พร้อมเช็คสัมภาระ และผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

11.30 น.                  ออกเดินทางโดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR677 สู่สิงคโปร์ (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.35 น.                  ถึงสนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถปรับอากาศรอรับคณะ จากนั้นนำท่านชมความงดงามของเมืองสิงคโปร์ให้ท่านได้พบกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ MERLION หรือสิงโตพ่นน้ำตั้งอยู่ที่อ่าวมารีน่าให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก เที่ยวชม วัดเทียนฮกเก๋ง ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อย่างสวยงาม เป็นวัดจีนที่เก่าแก่มากที่สุดในสิงคโปร์ และสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์หม่าโจ่ว (Mazu)หรือเจ้าแม่ทับทิม (เทพธิดาแห่งท้องทะเล)

เย็น                          รับประทานอาหาร  ณ Boon Tong Kee บริการท่านด้วย เมนูข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์

ค่ำ                นำทำท่านเดินทางไป ชมการแสดงแสง สี เสียงสุดอลังการของมาริน่าเบย์แซนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็น "South East Asias largest water and light show” กับการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Light Show จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง              UNIVERSAL STUDIO -  ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

                                นำท่านเดินทางเข้าสู่  UNIVERSAL STUDIO OF SINGAPORE มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower

                                1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

                                2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า

                                3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar

                                4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ 

        5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจ

                                6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี

                                7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมความ บันเทิงของจักรวาล

 

 เที่ยง                        อาหารกลางวันอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่  ณ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมในรายการ)

                             จากนั้นให้ท่านสนุกกับการเล่นเครื่องเล่นที่ USS นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝากของที่ระลึกของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย  จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม                 ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - GARDEN BY THE BAY - ส่งออก

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 

                นำท่านเดินทางไปยัง ย่านไชน่าทาวน์ ในสิงคโปร์นั้น เป็นย่านเด่นยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศสิงคโปร์มากๆ ภายในย่านไชน่าทาวน์ตามตรอกซอยถนนคนเดินนั้น ก็จะมีบริเวณที่เป็นตลาดนัดใกล้ๆกับทางขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินโดยเค้าจะมีขายของกระจุกกระจิก ของที่ระลึกแบบถูกๆไปจนถึงแบบแพงๆ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าจากที่นี่เป็นของฝาก นำท่านไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ประดิษฐานชิ้นส่วนร่างกายของพระสัมมา สัมทธเจ้า และพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ของเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สทิธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆ และเครื่องยาจีนที่มีจนถึงเวลา นำทุกท่านสู่Garden by the bayให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่าน ได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตรบนยอดของSuper treeสามารถเห็นทัศนียภาพงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ(ค่าขึ้น SKY WALK ไม่รวมในรายการ) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) (รวมค่าเข้า Flower Dome และ Cloud Forest )

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน  ณ MOOI CHIN RESTAURANT

                                นำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี

14.50 น.                   ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR 706

 

16.50 น.                   ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม            

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class สายการบิน SCOOT เส้นทาง เชียงใหม่ - สิงคโปร์ – เชียงใหม่

2.ค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)

3.โรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน

4.อาหารตามที่กำหนดในรายการ

5.ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง (สำหรับคณะที่มากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)

6.ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

7.กระเป๋าสวยเก๋ 1 ใบ

8.ทิปไกด์, และพนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม       

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรีด ฯลฯ

2.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296