[KE] ProLuck เกาหลี สกี ฟินเว่อร์ 5 วัน 3 คืน 
Back

Destination : เกาหลี ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทาง 18 – 22 ธ.ค. 2562 / 22 -26 ม.ค. 2563 / 19 – 23 ก.พ. 2563 / 28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

บินตรงเชียงใหม่ โดยสายการบิน KOREAN AIR สัมผัสประสบการณ์ใหม่ข้ามสะพานกระจกใส SOYANGGANG SKYWALK เช็คอินห้องสมุดใหม่สุดชิค Starfield Library ที่ห้าง COEX MALL รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทาง 18 – 22 ธันวาคม 2562 26,900 4,500 26,900 26,900
เดินทาง 22 - 26 มกราคม 2563 25,900 4,500 25,900 25,900
เดินทาง 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 25,900 4,500 25,900 25,900
เดินทาง 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 (ช่วงสิ้นปี) 33,900 6,000 33,900 33,900

วันแรก                     เชียงใหม่

21.00 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR

มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

23.15 น.                  เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE668  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

 

วันที่สอง                   อินชอน  - เกาะนามิ - SOYANGGANG SKYWALK - สกีรีสอร์ท

06.45 น.                  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเจอไกด์ท้องถิ่นนำท่านเดินทางโดยรถสู่  เกาะนามิ (NAMI ISLAND) สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิต WINTR LOVE SONG สถานที่นัดพบกันครั้งแรกของ Jun Sang และ Yu Jin อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมความงามของต้นไม้ที่ทอดยาวตลอดสองฝั่งถนน ที่สวยงามอีก หลายชนิด  ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลา โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความรัก จะรู้สึกว่าถนนแห่งความงามสายนี้สั้นเกินไป

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู TAKKALBI

จากนั้นนำท่านไป SOYANGGANG SKYWALK สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอนจังหวัดคังวอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลายๆคนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากโดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตรเหนือทะเลสาบเอียมโฮเวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก สกีรีสอร์ท อัลเพนเซีย Alpensia (หรือเทียบเท่า) ตั้งอยู่ในเมืองคังวอนโด ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น “Alps of Asia” เป็นสถานที่หลักของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว Pyeongchang Olympic 2018 มีโครงสร้างพื้นฐานกีฬาฤดูหนาวระดับโลก เนินสกีมีคุณภาพสูงช่วยให้ผู้เข้าชมเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกีที่น่าตื่นเต้น มีหอกระโดดสกีรางเดี่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ Alpensia สามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ตั้งแต่หน้าร้อนจนถึงหน้าหนาว รีสอร์ท อัลเพนเซียนั้นย่อมาจาก Alpen + Asia + Fantasia เพราะต้องการจะสื่อความหมายว่ามีความสวยงามเหมือนเป็นเทือกเขาแอลป์ของเอเชีย เป็นศูนย์ความบันเทิงที่ไม่ได้มีแค่ลานสกีเท่านั้น ยังมีสนามกอล์ฟ, สปา, ห้าง, สนามเด็กเล่น, สวนน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์การเล่นสกี, เครื่องเล่นต่างๆและครูฝึกสอน ประมาณ 50,000 วอน ราคาอาจมีการรเปลี่ยนแปลง)

เย็น                          รับประทานอาหาร  ณ โรงแรมที่พัก เมนู เซตปลาย่าง + ข้าว 

                                จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม                 Ski Jump Tower  - โซล - Lotte World  Duty Free Shop - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล - โซลทาวเวอร์  - โซล  

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์ของสกีรีสอร์ท อัลเพนเซีย คือ  Ski Jump Tower ซึ่งเป็น Ski Jumping Stadium ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู BBQ BUFFET

จากนั้นนำท่านเลือกชื้อสินค้าปลอดภาษี Lotte World  Duty Free Shop แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHELKORS, LOEWE, MIU MIU, SULWHASOO, HERA, LANEIGE, LOreal, SU M37, ESTEE LAUDER, LANCOME,CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล  หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เขตชัมซิลในเมืองโซลเป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกการมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้าภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมายรวมถึงลานไอซ์สเก็ตสวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็น 2 โซนได้แก่ธีมผจญภัย (Adventure) โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเกาะเวทมนต์ (Magic Island) โซนที่เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชนทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกร้านอาหารนานาชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งมอลล์ซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงแรมหรูเป็นต้น

( หมายเหตุ อัตราค่าบริการเครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy Forest และPoporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋วหากลูกค้าต้องการเล่นต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม )

จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป  (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์)

เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ BIBIPUB + SOUP

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  INTERCITY HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (โซล)

 

วันที่สี่                  บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค – GINSENG CENTER – RAISIN TREE - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE – ย่านเมียงดง – โซล                

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ปาร์ก กึน เฮ (หมายเหตุ ระหว่างแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ) จากนั้น อิสระให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้น นำท่านชม  พระราชวังเคียงบ็อกคุง ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง หมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ เคียงเฮวร  ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง นำท่านสู่ GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทองโสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า  จากนั้นนำท่านชม สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี ( RAISIN TREE ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีสมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนในกระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

เที่ยง                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICKEYE MUSEUM) ท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นทำท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริงนำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE MUSEUM)เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ -4 องศาจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ COSMETIC OUTLET เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับของแถมมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้น นำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสินค้าชินแกและห้างมิลเรโอเร่ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้า เครื่องใช้ เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้

( อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย) 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  INTERCITY HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (โซล)

วันที่ห้า                   การทำข้าวห่อสาหร่าย - COEX Mall - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - เชียงใหม่

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำ ข้าวห่อสาหร่าย (KIMPAP)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทานโดยการนำข้าวสุกและส่วนผสมอื่นๆหลากชนิดเช่นแตงกวาแครอทผักโขมไข่เจียวปูอัดแฮมเป็นต้นวางแผ่บนแผ่นสาหร่ายม้วนเป็นแท่งยาวๆแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำซึ่งโดยส่วนมากจะทำขนาดกะทัดรัดชาวเกาหลีมักกินเมนูนี้ในเวลารีบๆเพราะมันกินง่ายเร็วและพกพาสะดวก พร้อมกับ ฟรี ! ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าโคแอ็คซ์ (COEX Mall) ดำเนินการโดยห้างสรรพสินค้าฮุนได นับเป็นศูนย์การค้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ในตึก Korea World Trade Center ซัมซองดง ย่านคังนัม มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงในพื้นที่เดียวกัน ตลอดเส้นทางมีร้านอาหารทั้งหมด 16 ร้าน (มีทั้งอาหารเกาหลี จีน ญี่ปุ่น และสไตล์ตะวันตก), เวทีแสดงคอนเสิร์ตและการแสดง, ร้านหนังสือ Bandi & Luni’s และร้านเสื้อผ้า ไฮไลท์ของที่นี่คือ ห้องสมุด Starfield Library ที่ห้างโคเอ็ก (Coex) เป็นที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ ของกรุงโซลที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน เหมาะกับใครที่มาเที่ยวเกาหลีหลายครั้งแล้ว อยากเปลี่ยนบรรยากาศหามุมใหม่ๆ ที่ใหม่ๆ ไว้เช็คอิน เพราะที่นี่มีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแปลกตา

เที่ยง                        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM BULGOGI

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ) สาหร่าย ขนมต่าง ๆช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.05 น.                  เหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน KOREAN AIR  เที่ยวบินที่  KE667  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง) 

22.05 น.                  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการรวม

 •   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่  – อินชอน  –  เชียงใหม่ (KE)
 •   ภาษีสนามบิน, Tax Insurance
 •   ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
 •   อาหารตามรายการ
 •   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 •   หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ ตามรายการ
 •   ฟรี! กระเป๋าเป้ 1 ใบ/ท่าน
 •   ค่าทิปไกด์และคนขับ ท้องถิ่น
 •   ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000.- บาท

 

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ  อาหาร,เครื่องดื่มที่สั่งเอง / โทรศัพท์,โทรสาร / มินิบาร์ / ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 •   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน การถูกปฎิเสธไม่ให้เข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน    เข้าเมือง
 •   ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
 •   ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจ

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296