[SIN] Package Singapore 3 Days 2 Nights 
Back

Destination : สิงคโปร์ ,

Activity : Package Tour

Duration : ตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2562

แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน Half Day City Tour Free! BBQ Buffet Lunch


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
คลิก Download PDF เพื่อดูรายละเอียดการเดินทาง 0 0 0 0

วันแรก : เชียงใหม่/กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

ถึงสนามบิน Chiang Mai International Airport/ Suvarnabhumi airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจุดนัดพบประตูทางออก B นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ผ่านความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SIC. Basis  / อิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง  : สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า โรงแรม

09.30 น.   เริ่มต้นทัวร์ SIC. Basis โดยไกด์พูดภาษาอังกฤษ

                นำท่านชมและถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์ Merlion Park ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำสิงคโปร์ ฝั่งตรงข้ามเป็นวิว Esplanade Theatre  โรงละครรูปทรงแปลกตาที่ใครเห็นจะถูกขนามนามว่าตึกทุเรียน  วิวด้านข้างมาริน่า เบย์ แซนด์เป็นโรงแรมระดับหกดาวที่มีรูปทรงเป็นตึกสามตึกด้านบนตึกเป็นเรือสำหรับ ชมวิวขับผ่านย่านชาวอินเดีย ลิตเติ้ล อินเดีย Little India ย่านนี้จะมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตายิ่งกว่าย่านไชน่าทาวซ์ซะอีก มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายหลากหลายประเภท ทั้งถนนคนเดินช้อปปิ้งวัดแขกหรือวัดของศาสนาฮินดู   นำท่านชม Jewellery Factory  ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด เลือกชม สินค้าได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางต่อไป Mount Faber จุดท่องเที่ยวบนยอดเขาและชมวิวเมาท์เฟเบอร์   ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ2 ของสิงคโปร์ได้ แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า ทีล็อค บลังกา ฮิลล์ (Telok Blangah Hill) และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เมาท์เฟเบอร์ (Mount Faber) ในเดือนกรกฎาคมปี 57905 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง Madras Engineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ และถ่ายรูปกับ Merlion Secret ที่ไม่อยากจะบอกให้ใครรู้!   อิสระกลับที่พักตามอัธยาศัยฟรี!!!    บริการอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ Mongoian BBQ  Central Mall อยู่ระหว่าง China Town & Clarke Quay

 

วันที่สาม : สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ/เชียงใหม่

เช้า           รับประทานอาหารเช้า โรงแรม อิสระตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินChangi เพื่อเตรียมเดินทางกลับ 

 

ราคานี้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

Room Type

ราคาต่อท่าน/บาท

Extend Stay /R/N

เดินทางไปกลับพร้อมกัน (2 ท่านขึ้นไป)

ห้องเดี่ยว

เตียงคู่

ห้อง

3 เตียง

เตียงเดี่ยว

เตียงคู่

ห้อง

3 เตียง

Moon Hotel 3*

 

 

Standard

7,630

4,900

NA

3,860

3,860

4,380

Marrison Bugis 3*

 

 

Standard

6,470

4770

NA

3,730

3,730

NA

Summerview 3*

 

 

Superior

12,050

7,860

6,590

6,070

6,070

7,760

Grand Pacific Hotel Bugis 4*

 

Deluxe

11,270

6,720

6,410

5,680

5,680

7,500

Peninsula Excelsior Hotel 4*

 

 

Superior

10,490

6,330

6,150

8,540

8,540

7,110

Furama Riverfront 4*  (Mon-Thur)

 

 

Superior

13,350

7,760

6,775

6,720

6,720

8,020

Furama Riverfront 4*  (Fri-Sun)

 

 

 

12,310

7,240

6,410

6,200

6,200

7,500

Furama City Centre 4*  (Mon-Thur)

 

 

Superior

12,310

7,240

6,410

6,200

6,200

7,500

Furama City Centre 4*  (Fri-Sun)

 

 

 

11,270

6,720

6,070

5,680

5,680

6,980

The Elizabeth Hotel 4*  (Mon-Thur)

 

 

Superior

12,310

7,240

6,775

6,200

6,200

8,020

The Elizabeth Hotel  4* (Fri-Sun)

 

 

 

11,270

6,720

6,410

5,680

5,680

7,500

Fort Canning Lodge 3*

 

 

Deluxe

9,034

5,550

7,040

4,510

4,510

8,410

Park Hotel Alexandra 4*  (Mon-Thur)

 

Superior

10,490

6,330

6,150

8,540

8,540

7,110

Park Hotel Alexandra 4* (Fri-Sun)

 

 

10,490

6,330

6,150

8,540

8,540

7,110

Oasia Hotel Novena 4*  (Mon-Thur)

 

Superior

13,610

7,890

7,370

6,850

6,850

8,930

Oasia Hotel Novena 4*  (Fri-Sun)

 

 

11,530

6,850

6,670

5,810

5,810

7,890

Oasia Hotel Downtown 4*  (Sun-Thur)

 

 

Superior

15,520

8,670

NA

7,360

7,360

NA

Oasia Hotel Downtown 4* (Fri-Sat)

 

 

 

11,790

6,980

NA

5,940

5,940

NA

V Hotel Lavender, Hotel Mi, Hotel Boss 3*

 

 

Superior

9,555

5,865

5,790

4,850

4,850

5,640

Parc Sovereign Albert Court 3.5*

 

 

Superior

8,515

5,970

5,580

1,260

1,260

6,260

Hotel Chancellor Orchard 3*

 

Deluxe

9,450

5,810

5,630

4,770

4,770

6,330

Hotel Grand Central 4* (Mon-Thur)

 

 

Superior

10,490

6,330

6,330

5,420

5,420

6,980

Hotel Grand Central  4* (Fri-Sun)

 

 

 

9,970

6,070

6,070

5,160

5,160

6,980

Rendezvous Hotel 4* (Mon-Thur)

 

 

Superior

14,130

8,150

7,370

7,110

7,110

8,930

Rendezvous Hotel 4* (Fri-Sun)

 

 

 

12,570

7,370

6,850

6,330

6,330

8,150

Orchard Hotel 4* (Mon-Thur)

 

 

Deluxe

16,470

9,320

NA

8,280

8,280

10,880

Orchard Hotel 4* (Fri-Sun)

 

 

 

13,910

8,540

NA

7,500

7,500

10,110

Mandarin Orchard 5* (Mon-Thur)

 

 

Deluxe

19,330

10,750

10,750

9,840

9,840

12,310

Mandarin Orchard 5* (Fri-Sun)

 

 

 

16,730

9,450

9,450

8,540

8,540

11,010

Marina Mandarin 5* (Mon-Thur)

 

 

Deluxe

17,770

9,970

9,115

8,930

8,930

11,530

Marina Mandarin 5* (Fri-Sun)

 

 

 

14,650

8,410

8,075

7,370

7,370

9,970

 

Important Notes :

For June & August 2019 (Peak Season) Hotel rate change without period notice, please check with our RSVN before make a new booking.

PEAK SEASON SURCHARGE DATES

 

Moon23

16 – 18 Oct 2019 ( ITB Asia ) : 35 SGD per room per night
24 – 25 December 2019 (Christmas ) : 35 SGD per room per night
31 December 2019 – 01 January 2020 ( New Year ) : 35 SGD per room per night

Fragrance Selegie/ Imperial

17 – 20 June 2019 (Communic Asia ) : 30 SGD per room per night

Parc Sovereign Albert/Tyrwhitt

20 – 22 Sep 2019( Formula One ) : 75 SGD per room per night
15 – 18 Oct 2019 ( ITB Asia ) : 35 SGD per room per night
20 – 24 Oct 2019( ITS Worldclass ) : 35 SGD per room per night
24 – 25 December 2019 (Christmas ) : 50 SGD per room per night
31 December 2019 – 01 January 2020 ( New Year ) : 50 SGD per room per night

Hotel Grand Central 

19 - 22 September 2019 : 110 SGD per room per night

Chancellor @ Orchard Hotel

16- 18 October 2019 : 55 SGD per room per night
24-25, 31 December 2019, 01 January 2020 : 55 SGD per room per night

V Lavender or Boss

20 - 22 September 2019 : 65 SGD per room per night
16- 18 October 2019 : 25 SGD per room per night
31 December 2019 : 45 SGD per room per night

Grand Pacific Hotel

19 to 22 September 2019 : SGD 105 per room per night
30&31 December 2019 : SGD 55 per room per nigth

Furama Riverfront

19 to 22 September 2019 : SGD 105 per room per night
30&31 December 2019 : SGD 55 per room per nigth

Orchard Hotel  (Weekdays)

19 to 22 September 2019 : SGD 105 per room per nigth (Thurs) /  SGD 120 per room per nigth {Frl, Sat & Sun} based on weekday selling rate
24 and 25 December 2019 : SGD 55 per room per nigth based on weekday selling
30&31 December 2019 : SGD 85 per room per nigth based on weekday selling rate

Summer View Hotel

19 to 22 September 2019 : SGD 45 per room per night
24 and 25 December 2019 : SGD 45 per room per night
30&31 December 2019 : SGD 45 per room per nigth

Mandarin Orchard Hotel

19 to 22 September 2019 : SGD 210.- per room per night
30&31 December 2019 : SGD 190 per room per nigth

Marina Mandarin  (Weekdays)

19 to 22 September 2019 : SGD 150- per room per night
28 - 31 Dec 2019 : SGD 255 per room per night

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296