[GASA] Superior สิบสองปันนา กาซา 4 วัน 3 คืน  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2562 / 1-10 ต.ค. 2562 ช่วงวันชาติ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมใหม่ไม่ซ้ำใคร พร้อมอาหารพิเศษทุกมื้อ สักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย - เมืองใหม่เก้าจอม สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง - ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง บินตรงเชียงใหม่ โดยสายการบิน RUILI AIRLINES


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทาง 2-3 ท่าน 20,500 3,000 20,500 20,500
เดินทาง 4-6 ท่าน 16,500 3,000 16,500 16,500
เดินทาง 7-8 ท่าน 14,900 3,000 14,900 14,900

วันแรก                      เชียงใหม่ - พิพิธภัณฑ์ชาโบราญผู่เอ๋อร์ - 9จอม12เชียง - ตรอกganbai - ไนท์บาซ่า

09:40น.                     ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlinesเที่ยวบินที่ DR5024มีคุกกี้และน้ำเปล่า บริการบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

11:50น.                     ถึงสนามบินนานาชาติXishuangbannaGasa Airportเมืองจิ่งหงนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือนจากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ชาโบราญผู่เอ๋อร์

เที่ยง                         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาไปชม เมืองใหม่ 9จอม 12เชียงและช๊อปปิ้งเดินเที่ยวไนท์บาซ่าและตรอก Ganbaiในเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group

เย็น                           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                                ที่พัก Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng) ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สอง                 สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยุงบิน+หมู่บ้านเผ่าไอ้หนี+น้ำตก9มังกร) - สถูปเจ้าฟ้าองศ์สุดท้าย - วัดป่าเจย์ - สวนสนุก Wanda -บ้านไทยริมน้ำว่านต๋า - โชว์Dai Show   

เช้า                            อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดง  สัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี(อีก้อ)เย้า ฯลฯและการแสดงสาธิตพิธีแต่งงานของเผ่าอีก้อและชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือนจากนั้นนำท่านชม“สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย”ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์จากนั้นนำท่านชม วัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระรวมไปถึงที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วยวัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง

เที่ยง                         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกสุดอลังการของจีน  Wanda theme park  (เข้าชมฟรี ไม่รวมค่าเครื่องเล่นลูกค้าชำระเอง) สิบสองปันนา ท่องไปกับความสนุกหลากหลายสไตล์ ที่กว้างกว่า 61 เอเคอร์ เลือกสวนสนุกบกที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นทันสมัยนานาชนิดในที่นี่ที่เดียว  นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ว่านต๋า มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรือ Wanda River Cityซึ่งสวยงามเป็นอย่างมากภายในบริเวณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินริมน้ำที่สวยงาม ซึ่งมองเห็นDai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาล

เย็น                        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

20.30 น.                จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่ทอดคดเคี้ยวผ่านแม่น้ำเพื่อชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW โชว์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียง ทุ่มทุนสร้างมหาศาล ยิ่งใหญ่ที่สุดในยูนาน เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์การกรรมโลดโผนสุดตื่นตาตื่นใจ

                             ที่พัก Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng) ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม                จุดชมวิวจัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน – ตลาดพื้นเมือง – หมู่บ้านเก่าม่านหัวนา – ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง (นกเหยี่ยวจับปลา) - Gasa

เช้า                           อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

                                 นำท่านสู่“จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน”ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงามมีจุดชมทิวทัศน์ที่

                                 มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุดมีเวลาให้ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้

นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าหรือJinghongMarketชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาชิมซาลาเปาร้านดังปาท่องโก๋น้ำเต้าหู้รสชาติต้นตำรับ

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้จากนั้นนท่าน ล่องเรือทะเลสาบม่านเฟยหลง  ManFeilong  เพื่อชมนกเหยี่ยวจับปลา (เรือลำละ 4-6 คน)  โดยนกเหยี่ยวพันธ์นี้คือ นกเหยี่ยวออสเปร  Osprey ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี ในการจับปลา ของ ชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบต่อมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้ นกเหยี่ยวน้ำชนิดหนึ่งในการจับปลาในช่วงเช้าชาวประมงจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่ของพวกเขา และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลา นกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่ วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้ นกจะได้กินตัวเล็กๆแทนเมื่อมันขึ้นมาจากน้ำมันจะ คายปลาที่คาบอยู่ที่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                                ที่พัก Meng Tong Boutique Hotel Gasaระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                      ส่งที่สนามบินเชียงรุ้ง - บินกลับเชียงใหม่

เช้า                          อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

07:30 น.                  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ XishuangbannaGasa Airport

08:30 น.                  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5023 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

08:40 น.                  ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

อัตรานี้รวม

-  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-  ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง

  1.   กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง
  2.   ทางบริษัทขอใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำวีซ่า (ติดเล่ม) ตามปกติ 4 วัน ทำการ
  3.  พาสปอร์ตตัวจริง, รูปถ่ายขนาด 33*48 ม.ม. จำนวน 2 รูป, สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

-  ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

-  ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

-  ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

-   ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296