[SHA504] เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณโจวจวง SHANGHAI DISNEYLAND 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 11 ? 15 ต.ค. // 1 ? 5 ธ.ค. // 28 ธ.ค. 61 ? 1 ม.ค. 62

- รวมทิปไกด์และพนักงานขับรถ - พักโรงแรม 4 ดาว - เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ Cafe Brio ,เสี่ยวหลงเปา,ไก่แดง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 11 ? 15 ต.ค. 61 // 1 ? 5 ธ.ค. 61 23,900 3,900 23,900 23,900
ออกเดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 61 ? 1 ม.ค. 62 27,900 3,900 27,900 27,900

 

วันแรก เชียงใหม่  – เซี่ยงไฮ้ 

 

12.30 น.        พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) มีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

14.55 น.        ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU206  สู่เมืองเซี่ยงไฮ้

20.25 น.        เดินทางถึงสนามบินผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) “มหานครเซี่ยงไฮ้” ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า  การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยง ไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เซี่ยงไฮ้เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับ   จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)

 


วันที่สอง SHANGHAI DISNEYLAND  –  เซี่ยงไฮ้ 

 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    นำท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เลย ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6  ธีมพาร์ค ด้วยกัน ทั้ง  Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  และ Fantasyland มีสารพัด เครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ “Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำ บรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม “Fantasyland”  เรื่องราวจากโลกเทพนิยายและตัวละครของดิสนีย์ จะกลายเป็นเครื่องเล่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน โดยเฉพาะ ‘Seven Dwarfs Mine Trains’ เป็นเครื่องเล่นรถไฟเหาะโลกใต้เหมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรือโลดแล่นผจญภัยไปกับ ‘Peter Pan Flight’ “Tomorrowland”  อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า ‘Lightcycle Power Run’ “Gardens of Imagination”  จุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน “Treasure Cove”  สิ่งที่จะมีอยู่แห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย์  เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ “Fantasy Land”  สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน คณะท่านดูพลุและขบวนพาเหรด อิสระตามอัธยาศัย ** จนถึงเวลานัดหมาย  *** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน *** ได้เวลาอันสมควรนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก ผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)

 

 

วันที่สาม   เซี่ยงไฮ้  – เมืองโจวจวง – ล่องเรือเมืองโบราณ – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโจวจวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองโจวจวง เป็นเมืองเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กว่ากิโลเมตร และอยู่ห่างจากมหานครเซี่ยงไฮ้ราว 2 ชั่วโมงค่ะ ที่นี่เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสายน้ำ” เป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้ ดูไปดูมาก็คล้ายคลึงกับเมืองเวนิสของอิตาลี เพราะภายในหมู่บ้านนั้นมีลำคลองอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ผูกพันอยู่กับสายน้ำเป็นหลักที่นี่มีลำคลองสองสายไหลจากตะวันตกถึงตะวันออก และทิศเหนือถึงทิศใต้ ร้านค้า และบ้านเรือนต่างๆ ก็สร้างขึ้นริมน้ำ มีสะพานหินรูปแบบต่างๆ เชื่อมร้านค้า ถนนหนทางและบ้านเรือนอย่าง พอเหมาะพอเจาะ สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยโบราณที่ดูเรียบง่าย นำท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบย้อนยุค ของเมืองที่ได้ชื่อว่า “คล้ายดอกบัวที่ลอย อยู่บนผิวน้ำ” โดยตลอดสองฝั่งคลองจะมีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งมีวิธีการนำเส้นไหมมาผลิตเป็นสินค้าทั้งที่ใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากและซื้อใช้เอง  จากนั้นนำท่าน ชมหาดไว่ทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้นของเมืองเซี่ยงไฮ้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

เย็น        นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)

 

 

วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ – นวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ - วัดพระหยกขาว - หยกจีน - ตลาดเก่า100 ปี

 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 121 ชั้น ด้วยพื้นที่ 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต)  ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก จากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าและยาบัวหิมะ โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน ที่ " ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ" รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านชม วัดพระหยกขาว ฝั่งตะวันตกของนครเซี่ยงไฮ้ เป็นเขตเมืองที่ทันสมัยที่สุด มีวัดน่าเคารพและมีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยก ถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้ำค่า นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรมหากแต่ยังเป็นงานช่างศิลป์ที่มีค่ายิ่ง พระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์นี้ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและ แสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น   จากนั้นนำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่ง ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมี โชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเก่า100 ปี หรือ เฉิงหวังเมี่ยว ชมสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่มีความสวยงามเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้

เย็น        นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  CAFÉ BRIO  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)

 


วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ – เชี่ยงใหม่

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.05 น.        ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ MU205 

13.25 น.        ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...


 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้เข้าร้านจีน 3 ร้าน ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านนวดเท้า+บัวหิมะ ***

ถ้าไม่เข้าร้านนวดเท้า เพิ่ม RMB 350/ท่าน ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิ่ม RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 150/ท่าน/ร้าน

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)


 

หมายเหตุ 

     

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคา

น้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสำคัญ

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ – เซี่ยงไฮ้ – เชียงใหม่ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  (MU)

- ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) 

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

     

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296