[GV2-SIC] แพ็คเก็จทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน S.I.C. 
Back

Destination : ฮ่องกง ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ฮ่องกง ซิตตี้ทัวร์ - ดิสนีย์แลนด์ - โอเชี่ยนปาร์ค Hollywood Road Man Mo Temple - Upper Lascar Row PMQ - Hollywood Street Art Former - Central Police Station - Ladder Street Graham Street - Mak Un Kee


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
คลิก Download PDF เพื่อดูรายละเอียดการเดินทาง 0 0 0 0

 

วันที่ 1: ฮ่องกง  (ไม่รวมอาหาร)

รถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม-สนามบินแบบ Join

วันที่ 2: ฮ่องกง ซิตตี้ทัวร์ (อาหารเช้าแบบติ่มซำ)

ทัวร์รอบเมือง ครึ่งวัน (วัดแชกง+วัดหวังต้าเซียน+ลงสินค้าพื้นเมือง 2 ร้าน) โดย ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย)  

(ทิปไกด์ และคนขับ ประมาณ 250 บาท /ท่าน (หากไม่ไปทัวร์ คิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
บ่าย.  : อิสระ / FREE Options of Promotion 1/2/3 & dismiss on Ladies Market  or  Tsimshatsui.  (กลับโรงแรมเอง)

วันที่ 3: ฮ่องกง (ไม่รวมอาหาร)                                                                             

รถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม-สนามบินแบบ Join  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายการสามารถได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ~

 • Option 1  FREE  D’sum on day 2   +  FREE Data Card + Open Top Bus Tour on day 2
 • Option 2  FREE  D’sum on day 2   +   FREE Data Card + Ngong Ping 360 on day 2

แพ็คเก็จแบบเหมาะจ่าย ไม่สามารถขอคืนเงินได้ / สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 – 15 วัน

กรณีที่ฝนตก บริการ Open Top Bus ไม่สามารถให้บริการได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้

ซิติทัวร์ ต้องเป็นวันที่ 2 ของแพ็คเก็จ เท่านั้น

บริการรับส่ง สนามบิน เฉพาะช่วงเวลา 08:00-22:00 Hrs / นอกเวลาทำการ ต้องใช้รถตู้ 7 ที่นั่ง จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท/เที่ยว  / รถบัส 23 ที่นั่งจ่ายเพิ่ม @ 6,000 บาท/เที่ยว (เหมาจ่าย) (ไม่มีไกด์)       

 

Hotel Name

Period

Fare in THB

Fare/ pax

Sgl Sppl

Extn/TWN

Extn/TRPL

Panda Hotel                                 (FREE Wifi)

Hotel Ease Mong Kok                  (FREE Wifi)

Regal Riverside Hotel               (FREE Wifi)

SAV Hotel @ Hung Hom               (FREE Wifi)

I Club Hotel @ Ma Tau Wai            (FREE Wifi)

1 Oct 2019–2 Jan 2020

4,900

3,500

3,500

5,000

Fri & Sat Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite 

Peak Day: 14 – 17 Nov’ 19  Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite

01-06, 12-15, 19-22, 26-29/Oct, 21-25, 28/Dec Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite; 29/Dec-01/JanAdd 1,500/Twin/nite ; 2,000/Twin/nite

Cityview – Economy          (FREE Wifi)

Metropark Mongkok           (FREE Wifi)

  Stanford Mongkok                   (FREE Wifi)

Best Western PLUS                (FREE Wifi)

1 Oct 2019–2 Jan 2020

5,500

4,000

4,000

6,000

Fri & Sat Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite

Peak Day: 06-09,14 – 17 Nov’ 19  Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite

01-06, 12-15, 19-22, 26-29/Oct, 21-25, 28/Dec Add 2,500/Twin/nite ; 3,500/Triple/nite; 29/Dec-01/Jan Add 3,000/Twin/nite ; 4,500/Twin/nite

Prudential Hotel                 (FREE Wifi)

Stanford Hillview               (FREE Wifi)

Kimberley Hotel                        (FREE Wifi)

1 Oct 2019–2 Jan 2020

6,000

4,500

4,500

6,500

Fri & Sat Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite

Peak Day: 06-09, 14 – 17 Nov’ 19  Add 1,000/Twin/nite ; 1,500/Triple/nite

01-06, 12-15, 19-22, 26-29/Oct, 21-25, 28/Dec Add 2,500/Twin/nite ; 3,500/Triple/nite; 29/Dec-01/Jan Add 3,500/Twin/nite ; 5,000/Twin/nite

  Child No Bed (2-11 yrs old)

1 Oct 2019–2 Jan 2020

2,500

  Child with bed or Half Twin (2-11 yrs old)

Same fare as adult

 

Chinese / English Speaking Guided Tour – OLD TOWN CENTRAL

An extra flavor of old Hong Kong, explores the heart of the neighbourhood by walking through East and West.

Discover the cultural heritage and see how it’s being renovated and adapted for the city’s future generations

Walking Tour by English Speaking Guide

 

 • Hollywood Road
 • Man Mo Temple
 • Upper Lascar Row
 • PMQ
 • Hollywood Street Art
 • Former Central Police Station
 • Ladder Street
 • Graham Street
 • Mak Un Kee include wanton noodles 1 bowl per pax

Daily start around 15:30pm after HK city tour

Approx. 2.5 hours walking tour

 รายการและราคาดังกล่าว อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ

จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ซิตตี้ทัวร์เป็นข้อบังคับของฮ่องกง ต้องให้มีในรายการ ถ้าไม่เอาซิตตี้ทัวร์ คิดเพิ่มท่านละ 1,500 บาท และไม่มีอาหารเช้า

 • อัตรานี้สำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น / เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / ราคาและห้องว่างอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่ท่านทำจอง
 • ราคานี้เป็น ราคาสำหรับ Seat in coach (จอยกับคณะอื่น)
 • กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการและคืนเงิน (ซิตี้ทัวร์)

***กรุณาสำรองทัวร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนการเดินทาง (ในเวลาทำการ)

 ทัวร์เลือกซื้อ

 • ดิสนีย์แลนด์ (รถรับส่งไป – กลับ SIC + ตั๋วเข้าสวนสนุก 1 Day pass / รับช่วงเช้า)

ผู้ใหญ่ ราคา 3,500 บาท / เด็กอายุ 3 – 11 ปี ราคา 2,800 บาท

 • โอเชี่ยนปาร์ค (เฉพาะตั๋ว)

ผู้ใหญ่ ราคา 2,500 บาท / เด็กอายุ 3 – 11 ปี ราคา 1,500 บาท)

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296