[Xishuangbanna] ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2562 / 1-10 ต.ค. 2562 ช่วงวันชาติ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บินตรงเชียงใหม่สายการบิน RUILI AIRLINES จิ่งหง - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - วัดป่าเจ - สวนสนุกฯ - บ้านไทยริมน้ำWanda River City - จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน - ตลาดพื้นเมือง-หมู่บ้านไตลื้อม่านหัวนา - อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - เก้าจอมสิบสองเจียง - ไนท์บาซ่าร์ - ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ & หมี่จอหงวน ห่านย่างพิเศษ - ชมโชว์ Dai Show


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทาง 2-3 ท่าน 17,500 2,500 17,500 17,500
เดินทาง 4-6 ท่าน 14,500 2,500 14,500 14,500
เดินทาง 7-8 ท่าน 13,500 2,500 13,500 13,500

วันแรก                     เชียงใหม่ - สถูปเจ้าฟ้าองศ์สุดท้าย - วัดป่าเจย์ - เมืองน้ำบ้านไตลื้อ - เข้าชมสวนสนุก - ชมวิวWanda River City - โชว์Dai Show 

 

08:40น.                   พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

09:40น.                   ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlinesเที่ยวบินที่ DR5024มีคุกกี้และน้ำเปล่าบริการบนเครื่อง  (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.50 น.                  ถึงสนามบินนานาชาติXishuangbannaGasa Airportเมืองจิ่งหงนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นบริการทุกท่าน

ด้วยรถตู้ปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong)ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรม

ไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือน

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม “สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง และวัดป่าเจย์ หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหงจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่“เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือเมืองน้ำบ้านไทลื้อโครงการสร้างคลอง ธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาลที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมืองมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียงจากนั้นนำท่าน เข้าชมสวนสนุก

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ Wanda City ผ่านชมWanda River Cityที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆมากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ชมชายหาดจำลองนำท่านเดินผ่านสะพานไม้มุ่งหน้าสู่ห้างสรรพสินค้า GuanParkมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย

20:30                    พาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatreอาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาลนำท่านชมโชว์ระดับโลก The Dai Showได้รับการออกแบบและกำกับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์มือทอง Franco Dragoneผู้กำกับชาวเบลเยี่ยมผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์โชว์สุดอลังการจาก The House of Dancing Waterใน City of Dream มาเก๊า และA New Dayที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่างCeline Dion ในCaesars Palaceลาสเวกัส

ที่พัก   Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง                  จุดชมวิวจัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน  -  ตลาดพื้นเมือง - หมู่บ้านไตลื้อม่านหัวนา - อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง - เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง - ไนท์บาซ่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านสู่“จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน”ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงามมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุดมีเวลาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าหรือ Jinghong Marketชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาชิมซาลาเปาร้านดังปาท่องโก๋น้ำเต้าหู้รสชาติต้นตำรับจากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไตลื้อม่านหัวนา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ภายในอุทยานยังมี สวนพฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงามนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง12 ชั้นหมายถึง12 เจียง8 เหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดินจากนั้นนำทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) และช๊อปปิ้งเดินเที่ยวไนท์บาซ่าโครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมถนนสายคุนหมิง– กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น “อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

เย็น                           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                                 ที่พัก Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng) ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม                    ส่งที่สนามบิน - เชียงใหม่

เช้า                           อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

07:30 น.                   นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ XishuangbannaGasa Airport

08:30 น.                   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5023 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

08:40 น.                   ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

-  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-  ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง

  1.   กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง
  2.  ทางบริษัทขอใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำวีซ่า (ติดเล่ม) ตามปกติ 4 วัน ทำการ
  3.   พาสปอร์ตตัวจริง, รูปถ่ายขนาด 33*48 ม.ม. จำนวน 2 รูป, สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

-  ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

-  ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

-   ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)

-  ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-       -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296