[HAK504] เชียงใหม่ - เกาะไหหลำ-ไหโขว่-ซานย่า 5วัน4 คืน บินตรงเชียงใหม่ CAPITAI AIRLINES  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางเดือน มกราคม - เมษายน 2561

เมนูพิเศษ อาหารทะเล หอยเป๋าฮื้อและอาหาร 4 อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ (ข้าวมันไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่น เป็ดพะโล้ อาหารเจวัดหนานซาน) สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 22 -26 มกราคม ,5 – 9 กุมภาพันธ์,26 ก.พ. – 2 มี.ค.,5 – 9 มีนาคม , 12 – 16 มีนาคม ,19 - 23 มีนาคม,26 – 30 มีนาคม,2 – 6 เมษายน, 9 – 13 เมษายน ,16 – 20 เมษายน 2561 13,900 3,900 13,900 13,900

 

วันแรก  เชียงใหม่  - ไหโขว่ 

 

18.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CAPITAI AIRLINES (JD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 
20.10 น.    เดินทางสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยสายการบิน CAPITAI AIRLINES เที่ยวบินที่ JD446  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
00.05 น.         ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ (เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน) (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางคณะเจอมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  OSCAR HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ไหโขว่)
 
 

วันที่สอง         โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง – หมู่บ้านโบราณเย่เทียน – ร้านคริสตัล - ถนนคนเดิน JIA FANG LU - ซานย่า
 
 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก นำทำท่านชมแล้วนำท่านเดินทางสู่  Feng Xiaogang Movie Theme Town โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง 1 ใน โครงการอัครสถานความบันเทิงของ MISSION HILL HAIKOU เริ่มเปิดให้เที่ยวชมเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2014  ที่ผ่านมา  โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ  Back to 1942 Tangshan Earthquake   If You Are The One   
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณเย่เทียน (หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี –แม้ว) ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จากนั้นนำท่านแวะชมร้านคริสตัล ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคริสตัลที่มีชื่อเสียง เช่น แว่นตา นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน JIA FANG LU ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระตามอัธยาศัย
เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ซานย่า)  ** เมืองซานย่า ถือว่าเป็นเมืองท่า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่จัดประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้งทางการจีนได้ก่อสร้างสถานที่จัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจ CEO Forum อย่างถาวรไว้ที่นี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีอีกด้วย เมืองซานย่า มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตงไห่ หาดยี่ หัวหยวน หาดย่าหลง และยังเต็มไปด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ อาหารทะเลเลิศรสและทะเลบริสุทธิ์ **
 
 
 
วันที่สาม อ่าวย่าหลงวาน – สวนสาธารณะลู่หุยโถว – ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา – ซานย่า
 
 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า โอเรียนเต็ลฮาวาย ** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำของแต่ละท่านเพื่อเล่นน้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นจุดชมวิวของเมืองซันย่า คุณจะเห็นทัศนียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนคุณอยู่ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา แสงแดดยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรือสินค้าลำเล็กๆ ไปจนถึงลำใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวท่าเรือน้ำลึกอันเงียบสงบ และแล้วสีส้มเข้มก็ค่อยๆ ย้อมท้องฟ้าสีครามก่อนรัตติกาลจะมาเยือน นำเข้าสินค้าจากจีนแม้ยามอัสดงในแต่ละที่จะมีความสวยงามแตกต่างกัน แต่พระอาทิตย์จมหายไปกับผืนทะเลที่ซันย่าก็ไม่ได้สวยงามแพ้ที่ใดๆ เลย  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม น้ำมันตับปลา  ที่ขึ้นชื่อของซานย่า
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ซานย่า) 
 
 

วันที่สี่       ซานย่า – วัดหนานซาน – เทียนหยาไหเจี่ยว – ร้านเยื่อไผ่ – ซานย่า
 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม วัดหนานซาน (รวมรถแบตเตอรี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม  พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารเจในวัดหนานซาน นำท่านสู่ เทียนหยาไหเจี่ยว แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดแผ่นดินใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด จากนั้นนำท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนํามาเป็นเครื่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านแวะร้านเยื่อไผ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ซานย่า) 
 


วันที่ห้า     หาดต้าตงไห่   - ไหโขว่ (รถไฟความเร็วสูง)  - ร้านของฝากไหหนาน - เชียงราย – เชียงใหม่  
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นชม หาดต้าตงไห่  ซึ่งอยู่ใกล้ๆ สวนสาธารณะกวางเลียวหลัง และตัวเมืองซานย่า โดยสถานที่ราชการ รัฐบาลเมืองซานย่า และหน่วยงานที่สำคัญก็อยู่ในเขตนี้ เช่นกัน จุดเด่นของหาดนี้อยู่ตรงที่มีหาดทรายที่ยาว เนื้อทรายละเอียด และทะเลสีฟ้า หาดนี้ดูจะเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำทะเลมากที่สุด บรรยากาศไม่แตกต่างจากเมืองพัทยาบ้านเรา จะมีความแตกต่างก็ตรงสภาพทะเลยังสวยสดงดงามกว่า หาดแห่งนี้มีร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่า พัทยา ตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีกุ๊กคนไทยทำงานอยู่และได้รับการยืนยันจากคนไทยที่ทำงานในเมืองซานย่าว่ารสชาติอร่อย เผ็ด และถูกปากคนไทย 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟซานย่า นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองซานไหโขว่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที   (ห้ามนำของมีคมขึ้นรถไฟความเร็วสูง ) จากนั้นนำท่านแวะร้านขายของฝากไหหนาน  ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง นำท่านเดินทางสู่สนามบินเม่ยหลาน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18.05 น       เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสารการบิน CAPITAI AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ JD435
19.50 น       เดินทางถึงสนามบินเชียงราย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยรถบัส  เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”


*** รายการนี้ลงร้าน 4 ร้าน ร้านเยื่อไผ่ ร้านน้ำมันตับปลา ร้านคริสตัล ร้านของฝากไหหนาน ***
 (หากไม่เข้าร้านและแต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที จะมีคิดเพิ่มท่านละ 300-400  หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ 
ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)
 
 
 

อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร CAPITAI AIRLINES (JD) เชียงใหม่ –ไหหลำ– เชียงราย  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถรับสนามบินเชียงราย – เชียงใหม่
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 
 

อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ คนละ 120 หยวน (ตลอดทริป)
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 
- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
- การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
- สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า
- ชำระเงินทั้งหมด หรือชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296