[SIN302] สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่ โดย ซิลค์ แอร์ 
Back

Destination : สิงคโปร์ ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางช่วงวันที่ 25 - 27 ม.ค. 62 //22 - 24 ก.พ. 62//29 - 31 มี.ค. 62

- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน สิงโตพ่นน้ำ - สนุกกับเครื่องเล่น หลากหลาย สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล - ชมสวนใจกลางเมือง GARDEN BY THE BAY - ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บะกุ๊ดเต๋ - ช้อปปิ้งสินค้า ROCHARD ROAD


Rate
Dates Price/Adult Single Only เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 25 – 27 ม.ค. 2562 23,900 3,500 23,900 23,900
ออกเดินทางวันที่ 22 - 24 ก.พ. 62 23,500 3,500 23,500 23,500
ออกเดินทางวันที่ 29 – 31 มี.ค. 62 23,500 3,500 23,500 23,500

 

 

วันแรก เชียงใหม่ – สิงคโปร์ –MERLION PARK – GARDEN BY THE BAY – ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

 

09.30 น.        พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน ซิลค์ แอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทรอต้อนรับท่าน พร้อมเช็คสัมภาระ และผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินซิลค์ แอร์ เที่ยวบินที่ MI 701 สู่สิงคโปร์ (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.45 น. ถึงสนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถปรับอากาศรอรับคณะ จากนั้นนำท่านชมความงดงามของเมืองสิงคโปร์ให้ท่านได้พบกับสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ MERLION หรือ สิงโตพ่นน้ำ ตั้งอยู่ที่อ่าวมารีน่าให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก นำทุกท่านสู่ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่าน ได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ อุทยาน แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ(ค่าขึ้น SKY WALK ไม่รวมในรายการ) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะ แบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) (รวมค่าเข้า Flower Dome และ Cloud Forest ) 

เย็น                รับประทานอาหาร ? ณ Boon Tong Kee บริการท่านด้วย เมนูข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์

ค่ำ        นำทำท่านเดินทางไป ชมการแสดงแสง สี เสียงสุดอลังการของมาริน่าเบย์แซนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็น "South East Asia's largest water and light show" กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonderfull Light Show  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง       UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) –  ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด 

 

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางเข้าสู่  UNIVERSAL STUDIO OF SINGAPORE มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09:00 – 18:00 น.(เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียว ชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอรทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิด บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower

     1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate3D Battle และ BattlestarGalactica เครื่องเล่นรถไฟ เหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก

     2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า

    3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar

    4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่

    5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจ

    6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี

    7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมความ บันเทิงของจักรวาล

เที่ยง     อาหารกลางวันอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่ ณ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมในรายการ) 

                    จากนั้นให้ท่านสนุกกับการเล่นเครื่องเล่นที่ USS (ต่อ) 

เย็น             รับประทานอาหาร ?ณ SONG FA BAK KUT THE (บะกุ๊ดเต๋)  นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝากของที่ระลึกของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน และพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว –– ส่งออก

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางไปยัง ย่านไชน่าทาวน์ ในสิงคโปร์นั้น เป็นย่านเด่นยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศสิงคโปร์มากๆ ภายในย่านไชน่าทาวน์ตามตรอกซอยถนนคนเดินนั้น ก็จะมีบริเวณที่เป็นตลาดนัดใกล้ๆกับทางขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยเค้าจะมีขายของกระจุกกระจิก ของที่ระลึกแบบถูกๆไปจนถึงแบบแพงๆ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าจากที่นี่เป็นของฝาก   นำท่านไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ประดิษฐานชิ้นส่วนร่างกายของพระสัมมา สัมทธเจ้า และพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ของเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สทิธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆ และเครื่องยาจีนที่มีจนถึงเวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน   ณ MOOI CHIN RESTAURANT  นำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี

15.15 น. ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน SILK AIR เที่ยวบินที่ MI 706 

17.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*************************************************

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

 

อัตรานี้รวม

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy Class สายการบิน ซิลค์แอร์ เชียงใหม่ - สิงคโปร์ – เชียงใหม่ 

2. ค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง)

3. โรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน

4. อาหารตามที่กำหนดในรายการ 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง (สำหรับคณะที่มากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)

6. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

7. กระเป๋าสวยเก๋ 1 ใบ

8. ทิปไกด์, และพนักงานขับรถ

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรีด ฯลฯ

2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

หมายเหตุ       เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ มีกฏหมายที่ค่อนข้างจะเข้มงวด ท่านควรจะระมัดระวัง เช่น 

1. การทิ้งขยะ และการสูบบุหรี่ ควรทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

2. การข้ามถนนควรข้ามถนนตรงทางม้าลาย

3. สำหรับท่านที่สูบบุหรี่ ควรจะซื้อจากสนามบินประเทศไทยเข้าไป เพราะบุหรี่ในสิงคโปร์ มีราคาสูง แต่จำกัดจำนวนที่นำเข้าได้คือ 1 ซอง ที่แกะแล้ว

4. การขึ้นรถ TAXI ควรเข้าคิว

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296