[STD] ทริปสุขใจ เชียงใหม่-จันทบุรี 4D3N 
Back

Destination :

Activity : Programs Tour

Duration : 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2563 / 13 – 16 มี.ค. 2563 / 20 – 23 มี.ค. 2563

อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทางโดยรถบัส 30 ที่นั่ง สักการะรอยพระพุทธบาท บนเขาคิชฌกูฏ ที่ประดิษฐานอยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร ล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง ชมวิวริมทะเล ณ ทะเลดาวโฮมสเตย์ พิเศษ รับประทานอาหารทะเลสดๆไม่อั้น!! แวะซื้อของฝาก ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2563 5,900 5,900 5,900 5,900
วันที่ 13 – 16 มี.ค. 2563 5,900 5,900 5,900 5,900
วันที่ 20 – 23 มี.ค. 2563 5,900 5,900 5,900 5,900

วันแรก                  เชียงใหม่  – จันทุบรี 

07.00 น.               พร้อมกัน ณ บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทางเดินทางโดยรถบัส 30 ที่นั่ง สำหรับ                             คณะ 20 - 25  ท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

เที่ยง                    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร กำแพงเพชร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จันทบุรี เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

เย็น                      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ระยอง  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก นาตา รีสอร์ต จันทบุรี 2 หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

 

วันที่สอง              จันทุบรี – วัดพระบาทพลวง - เขาคิชฌกูฏ – หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

04.00 น.             นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทพลวง  (มีลานจอดรถไว้บริการ) จากนั้นมีรถสองแถวบริการขึ้นเขาพระบาท ออกจากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาท โดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็น 2 ช่วง มีรถบริการตลอดเวลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาท เขาคิชฌกูฏ มีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานั่นคือ รอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ว่ากันว่าใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏก็เปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่ ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง และเชื่อกันว่าหากได้มาอธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดั่งใจปรารถนา  ผู้ที่อยากขึ้นไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขานั้นจะต้องมีจิตศรัทธาที่แรงกล้า เนื่องจากต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาอีกราว 3 กิโลเมตร ท่ามกลางผู้คนที่มีศรัทธาเดียวกันมากมายที่เบียดเสียด เพราะงานนี้มีเพียงปีละครั้งเท่านั้น ใครไปเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะได้เห็นภาพพลังความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนมากมายจากหลายที่ต่างถิ่น พร้อมใจกันมาสักการบูชาเพื่อที่จะได้อานิสงส์แรงกล้า

*** เขาคิชฌกูฏ ไปบูชาอย่างไร ให้ได้บุญมาก

                          1. ขณะมาจากบ้านต้องตั้งใจมาเพื่อกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาท และถ้าชักชวนใครมาต้องบอกหรือชวนให้มากราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาท  คือ ต้องตั้งใจมาเพื่อกราบไหว้รอยพระพุทธบาท
                          2. ขณะขึ้นมาบนเขาต้องรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส อย่าพูดหรือกระทำการอันใดอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นหรือไม่เคารพ
                          3. เมื่อมาถึงจุดลานพระบาท ต้องเข้ากราบไหว้บูชาก่อนไปจะขึ้นไปลานอินด้านบน เพราะคนส่วนมากเมื่อคนมากๆรอไม่ไหวจะขึ้นไปลานอินด้านบนก่อนหรือตั้งเจตนาจะไปขอพรที่จุดผ้าแดงอย่างเดียวไม่สนใจการกราบไหว้รอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำคัญที่สุด แม้นว่าการขึ้นเขาจะทำบุญทุกที่หรือมากเพียงใด แต่ถ้าไม่ได้กราบรอยพระพุทธบาท ถือว่า มาแล้วขาดทุน

                          4. ให้ความเคารพในขณะเข้าลานพระบาท เช่น ต้องถอดหมวก ถอดรองเท้า ลดสัมภาระที่สะพายบนบ่าบนไหล่ลง สวมเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย

                          5. เข้าไปแล้วต้องกราบให้ได้อย่างน้อย 3 ครั้ง เพราะคนส่วนมากเมื่อไปกันมากๆการกราบก็เกรงว่าจะไปกราบเอาเท้าของคนอื่นเลยไม่ค่อยได้กราบกันดังนั้นเวลากราบจงตั้งใจให้ระลึกว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่จริงๆประหนึ่งว่าสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ แล้วกราบให้ได้ 3 ครั้ง

 

                          6. ไม่ทิ้งขยะ คนเราเมื่อมาถึงจุดลานพระบาทก็กราบไหว้แบบเทหมด จากนั้นก็ลืมสติ ทิ้งเศษถุงบ้าง กระดาษที่ห่อแผ่นทองบ้าง จนทำให้ลานพระบาทสกปรก ดังนั้นอย่างทิ้งขยะหรือเศษสิ่งของลงในรอยพระบาทและในลานพระบาท
                          7. เก็บขยะ นอกจากไม่ทิ้งเศษผงเศษขยะแล้ว หากพบมีเศษผงเศษขยะที่คนอื่นทำตกหล่นไว้ ให้เก็บและนำไปทิ้งในจุดที่ใส่ขยะ เพื่อจะได้ถวายการดูแลรักษาความสะอาด ดั่งประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่จริง
                          8. ให้ขอพรเพียงสิ่งเดียว การขอพรนั้นท่านพ่อเขียนได้เคยอธิบายไว้ว่า คนบางคนมาเพื่อขอเพียงอย่างเดียว ไม่สนใจสร้างบารมี อีกประการหนึ่ง คนที่จะสำเร็จในสิ่งที่ขอได้นั้นต้องมีบารมีที่เพียงพอกับสิ่งที่ขอนั้น คนบางคนขอมากเกินไป คือขอแบบโลภมาก เช่น ขอให้รวยเป็นร้อยล้าน พันล้าน ทั้งๆที่ไม่มีบารมี อย่างนี้สำเร็จยาก ท่านจึงสอนให้ขอในสิ่งที่เหมาะสม และขอสิ่งสำคัญในชีวิตสักหนึ่งอย่าง จะสำเร็จไวกว่าขอทีละมากๆ

                         ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ลานจอดวัดพระบาทพลวง   (ค่ารถไปกลับ รวมแล้ว ค่าอุทยานรวมแล้ว)

                         จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ อ.ขลุง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.00 น.              ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือเดินทางมายัง ทะเลดาวโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

12.00 น.              เช็คอิน พร้อมรับกุญแจเพื่อเข้าห้องพัก (ห้องพักจะมีแบบ พัก 4 – 6 ท่าน / ห้อง)

12.10 น.              รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

                       - กิจกรรมนอกโฮมสเตย์  เวลาประมาณ 15.00 น. – 17.00 น. กิจกรรมล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง จะพาลูกค้าล่องไปตามแม่น้ำชมทิวทัศน์สองข้างฝั่ง ป่าโกงกาง ชมนกเหยี่ยวแดง พร้อมเปิดเพลงบนแพเพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อความสนุกสนานในการล่องแพและเล่นน้ำตามอัธยาศัยอีกทั้งพายเรือคายัคได้อีกด้วย

                       - กิจกรรมในโฮมสเตย์  ตามอัธยาศัย ไม่มีช่วงเวลา มีชิงช้า ชมวิวริมทะเล มุมถ่ายรูปมากมาย สไลเดอร์ขนาดเล็ก สระน้ำจืดขนาดเล็ก เรือคายัค และนั่งพักผ่อนตามซ็มคาราโอเกะแต่ละจุดได้ มีศาลพระเจ้าตากสินอยู่หน้าโฮมสเตย์ให้ลูกค้าได้กราบไหว้

เย็น                     รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ อาหารทะเลสดๆไม่อั้น

                      - กิจกรรมคาราโอเกะที่ห้องอาหารปิดทำการ 21.00 น.

                      - บริการเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องพัก/ห้องนอน แอร์ทุกห้อง

 

วันที่สาม              จันทุบรี –  พัทยา - ตลาดน้ำ 4 ภาค - สิงห์บุรี 

 เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                         ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

                         จากนั้นนำท่านกลับโดยรถบัสเพื่อนำคณะเดินทางกลับสู่เชียงใหม่

                     นำคณะท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำ 4 ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมของ กิจกรรม ความหลากหลายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 4 ภาค รวบรวมของดี 4 ภาค มาไว้ที่นี่ เป็นแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม มารวมไว้จุด เดียวกัน รวมไปถึงการแสดง กิจกรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมไทย หรือจะเป็นการล่องเรือพายชม ทัศนียภาพตลาดน้ำย้อนรำลึก ประวัติศาสตร์การกสิกรรมไทย ที่แปลงเกษตรสาธิต และสมุนไพรไทย เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้รู้จักความเป็นมาในอดีตของการค้าขายทางสายน้ำ รวมไปถึงการ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทั้ง 4 ภาคบนพื้นที่ท้องน้ำปกคลุมไปด้วยป่ากกกว่า 72 ไร่ ถูกเนรมิตขึ้นเป็นโครงการตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา)โครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นอายของความเป็นไทยภายใต้เรือนไทยไม้สักที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามวิจิตรบรรจงมีเอกลักษณ์ของทั้ง 4  ภาค ที่ตั้งอยู่บนสายน้ำอันกว้างใหญ่ที่อุดมไป ด้วยศิลปวัฒนธรรมในการบอกเล่าเรื่องราวในอดีต นักท่องเที่ยวสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เดินชม เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้า พื้นเมือง พื้นบ้าน สินค้าแฟชั่น และสินค้า Handmade หรือจะเลือกชิมอาหารหลากหลายชนิดที่ขายอยู่บนเรือนไทยและในเรือพาย ทำให้ย้อนนึกกลับไปถึงวันวานกับการใช้วิถีชีวิตของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ที่เน้นการค้าขายและการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก 

                           ** อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค **

เย็น                      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารไก่ย่างไพบูลย์ สิงห์บุรี

                          จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่                   สิงห์บุรี – เชียงใหม่

 เช้ามืด                  เดินทางถึงยังเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

  • ค่ารถบัส 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน บริการนำเที่ยวตลอดรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามรายการ (ห้องพักรวมแบบ 4 ท่าน / ห้องพักรวม 6 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่เข้าพัก)
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
  • ค่าไกด์บริการนำเที่ยว ตลอดรายการ
  • ค่าทิปไกด์และคนขับ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

  • รายการอาหารนอกเหนือในโปรแกรม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เครื่องดื่มในห้องพัก MiniBar  เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


Tag :  Join Tour   จีน   มัลดีฟส์   ยุโรป   ฮ่องกง   เกาหลี   เมียนมา   ไต้หวัน  Ayutthaya  Chiang Mai   Chiang Rai  Hua Hin  Lampang  Pai  Pattaya  Phuket  Samui  Sukhothai 
  Krabi  Chiangmai  Kanchanaburi   Lipe  Phuket  Samui  Trad 
  ??   China   Hua Hin   India   Korea   Maldives   Singapore  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ???????  ???????  ????????  ????????  ?????????  ??????????  ??/??  Air Ticket  Asia\'s Top 10 best tourist city  Beijing   Best Leisure City  Bhutan  Biggest travel agency in Chingmai   Buddhist culture in Northern Thailand  Buddhist learning  Bus Rental   Car Rental  Cheap hotel in Chiangmai  Chiangmai tour  Chiangmai Adventure tour   chiangmai travel  Chiangmai Travel Agent  Chiangrai tour  Chon Buri  Domestic Air Ticket  Dubai  Enjoy the slow life  Europe  Flight ticket Booking  Golden Triangle  Group Tour  Hong Kong   Hotel Booking  Hotel in Chiangmai  Inbound Tour  Incentive tour  International Air Ticket  Japan  Kanchanaburi  Krabi  Kunming  Kuomintang Military offspring  Lampang Tour   Lanna kingdom  Lipe  Macau  Meeting & Conference   Multicultural city  Muslim Tour   Myanmar   Nakhon Ratchasima   Northern Thai land style  Northern tour  Outbound Tour  Package Tour  Pai maehongson tour   Phuket   Promotion  Ratchaburi  Samui   Shanghai   Sib song Panna  Standard Tour  Sukhothai Tour  Taiwan  Teresa Teng  Teresa Teng Favorite place  Teresa Teng with city  The city of Elegant soften  The city of little fresh  The Pearl of Northern Thailand  The Rose of Northern Thailand  The story of city  The world\'s best tourist destination  Tour Chiangmai  Tour Package  Tour Package  tourism supply  Transfer  travel  Travel Agency  Travel agency in Thailand   Travel Thailand  Trip  Van Rental  Vietnam  Visa  Yunnan descendants  กระบี่ทัวร์  กาญจนบุรีทัวร์  ข้อมูลการท่องเที่ยว  ข้อมูลวีซ่า  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์   จองโรงแรม ที่พัก เชียงใหม่   จองโรงแรมต่างประเทศราคาพิเศษ  จัดกรุ๊ปทัวร์  จัดประชุมและสัมมนา  จัดประชุมและสัมมนาศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่  จัดประชุมและสัมมนาเชียงใหม่  จัองโรงแรมต่างประเทศ  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว บินตรงเชียงใหม่  จีน  ฉางซา จางเจียเจี้ย บินตรงเชียงใหม่  ชลบุรีทัวร์  ญี่ปุ่น  ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินราคาถูก  ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ  ตั๋วโปรโมชั่น  ทราเวล  ทริปเชียงใหม่  ทัวร์คุณภาพเชียงใหม่  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จีน  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ญี่ปุ่นบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์ดูไบ  ทัวร์ต่างประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์ต่างประเทศราคาประหยัด  ทัวร์ทะเล  ทัวร์ทั่วโลก  ทัวร์บาหลี  ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์พม่า  ทัวร์ภาคเหนือ  ทัวร์ภูฏาน  ทัวร์มัลดีฟ  ทัวร์มาเก๊า   ทัวร์มาเลเชีย  ทัวร์ยุโรป  ทัวร์รถ  ทัวร์ราคาพิเศษ  ทัวร์ลำปาง  ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก  ทัวร์สิบสองปันนา  ทัวร์อินเดีย  ทัวร์ฮ่องกง  ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์เกาหลี ราคาถูก  ทัวร์เกาหลีบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์เหมาลำ  ทัวร์เหมาลำจีนบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์โปรโมชั่น  ทัวร์ในประเทศ  ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่  ทััวร์ปาย  ทััวร์แม่ฮ่องสอน  บริการทำวีซ่า  บริษัททัวร์เชียงใหม่  ปักกิ่ง  พม่า  ภูเก็ตทัวร์  ราชบุรีทัวร์  วีซ่า  สิงคโปร์  หลีเป๊ะทัวร์  หัวหินทัวร์  ฮ่องกงดิสนีย์แลน  ฮ่องกงมาเก๊า  เกาหลี  เกาะสมุยทัวร์   เช่ารถตู้   เช่ารถบัส   เช่ารถเชียงใหม่  เชียงใหม่ ทราเวล  เที่ยวกระบี่  เที่ยวจีน  เที่ยวจีนราคาประหยัด  เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว  เที่ยวต่างประเทศ  เที่ยวทะเลราคาประหยัด  เที่ยวทะเลใต้  เที่ยวทั่วโลก  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวพม่าบินตรงเชียงใหม่  เที่ยวมาเก๊า  เที่ยวมาเลเชีย  เที่ยวรอบโลกออกจากเชียงใหม่  เที่ยวสิงคโปร์  เที่ยวฮอกไกโด  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน  เที่ยวเหนือ  เที่ยวโตเกียว  เที่ยวโอซาก้า  เหมาตรุษจีนบินตรงเชียงใหม่  แพ็คเกจทัวร์  แพคเกจทัวร์กระบี่ราคาถูก  แพคเกจทัวร์เกาะช้างราคาถูก  โปรแกรมทัวร์  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่  โรงแรมราคาถูกเชียงใหม่ 
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296